Whatansietiška klasės valandėlė

Su mikroklimatu ir komandos formavimu klasėse dirbanti Whatansu komanda yra patirtinio ugdymo pionieriai Lietuvoje. Stovyklose,mokymuose bei seminaruose taikomi patirtiniai metodai yra ne simuliacija, o realus patyrimas, kuris ne tik sudomina, bet ir įgalina dalyvius (mokinius, mokytojus) išjausti kiekvieną situaciją, ją suprasti ir išmoktą pamoką pritaikyti gyvenime. 

Štai Whatansu komanda su mokytojais ir auklėtojais dalinasi idėja, kaip įdomiai, pasitelkus patirtinį ugdymą, pravesti klasės valandėlę savo auklėtiniams.

Klasės valandėlės tikslas: klasės mikroklimato (bendravimo ir bendradarbiavimo) gerinimas.

Susėdame ratu.

Mokiniams užduodamas klausimas: “ jei būtų metams uždarytos visos mokyklos, ką veiktum?“ Į klausimą atsako kiekvienas iš eilės. Kalbama ne ilgiau 2 min. Laiką seka klasės vadovas. Kalba tik tas, kuris rankose laiko “kalbėjimo daiktą”.

Žaidimas “Pykšt – pokšt.”

Visi stovi ratu, vienas viduryje. Viduryje stovintis ranka rodo į kurį nors stovintį rate ir sako “Pykšt”. Tas, į kurį nukreipta ranka tupia, o šonuose stovintys asmenys ranka rodo vienas į kitą ir sako “Pokšt”. Iškrenta tas, kuris ranką pakėlė antras.

„Pasimatymai.“ Reikalingos priemonės: popieriaus lapai, tušinukai.

Kiekvienas mokinys lapą padalina į šešias dalis, jas sunumeruoja ir į langelius įrašo 6 klasės draugų vardus, prieš tai su jais susitaręs. Moderatorius skelbia pirmo pasimatymo laiką. Vienas pasimatymas trunka 4 min. Klausimai gali būti formuojami ir pagal klasės aktualijas.

Siūlomi klausimai susitikimams: Ką norėčiau su tavimi veikti? Ką tau padovanočiau, jei turėčiau neribotą kiekį pinigų? Kokią dovaną aš norėčiau gauti ir kodėl? Įvykis, kuris mane labiausiai nudžiugino? Kokias savybes turi turėti žmogus, kurį vadinčiau geriausiu draugu? Kas man tavyje labiausiai patinka?

 

Refleksija.

Visi sėdi ratu. „Kalbėjimo daiktas“ keliauja ratu. Kalba tik tas, kuris jį turi. Siūlomi klausimai refleksijai: Ką naujo sužinojau apie save? Ką naujo sužinojau apie kitus? Kas mane labiausiai nustebino? Trys žmonės klasėje, kuriems šiandien noriu padėkoti ir už ką.

Linkime kokybiško ir prasmingo laiko kartu! 

Whatansu kviečia į 3d. komandos formavimo stovyklą Super Klasėms Auksinėje girioje (datos derinamos atskirai info@whatansu.lt).