Whatansietiška klasės valandėlė. IV dalis

Su mikroklimatu ir komandos formavimu klasėse dirbanti Whatansu komanda yra patirtinio ugdymo pionieriai Lietuvoje. Stovyklose,mokymuose bei seminaruose taikomi patirtiniai metodai yra ne simuliacija, o realus patyrimas, kuris ne tik sudomina, bet ir įgalina dalyvius (mokinius, mokytojus) išjausti kiekvieną situaciją, ją suprasti ir išmoktą pamoką pritaikyti gyvenime.

Štai Whatansu komanda su mokytojais ir auklėtojais dalinasi idėja, kaip įdomiai, pasitelkus patirtinį ugdymą, pravesti klasės valandėlę savo auklėtiniams.

Klasės valandėlės tikslas: klasės mikroklimato (bendravimo ir bendradarbiavimo) gerinimas.

Pradžia: Visi susėda ratu ir siunčiamas ratu klausimas- kiekvienas atsakinėja ratu – kas mane daro laimingu šiandien? Kiekvienas turi pasakyti po sakinį, kuris prasideda: Laimingas aš esu tada, kai…..

Užsiėmimas: Tiesa ar melas. Kiekvienas turi po popieriaus lapą su rašymo priemone ir ant jo užrašo savo vardą ir tris sakinius – faktus apie save, kurių vienas yra tiesa, o du – melas. Lapai su užrašytais faktais prikabinami kiekvienam ant nugaros. Kai duodamas startas,  visi dalyviai tylėdami turi prieiti prie kiekvieno ant nugaros pakabinto lapo ir pažymėti tą faktą, kuris yra – tiesa. Tam skiriama 7 minutės. Kai baigiasi laikas visi savo nuožiūra susėda po 4 ir aptaria užsiėmimą. Aptarimo klausimai: kodėl pasirinkau tą faktą kaip tieą/melą apie save? Ar nustebino klasės draugų faktų vertinimas? Kokia mano istorija slypi po faktu – tiesa? Kiekvienam kalbėtojui skiriama po 3 min.  Laiką reguliuoja klasės auklėtojas.

 

Kai pasisako visi grupelės dalyviai, visi susėda ratu ir pasako po faktą – tiesą, apie save.

Refleksija: vidury rato pastatoma kėdė, ant jos atsisėda vienas žmogus ir sako, kaip jaučiasi. Aplinkui esantys klasiokai atsistoja tokiu atstumu, kiek pritaria tam teiginiui: kuo labiau pritaria – tuo arčiau sėdinčiojo ant kėdės. Ant kėdės viduryje turi pasėdėti visi rate stovintys, taip pat ir klasės auklėtoja. Nėra blogų jausmų 🙂

Labai norime, kad Jums pasisekų!!!

 

Whatansu kviečia į 3d. komandos formavimo stovyklą Super Klasėms Auksinėje girioje (datos derinamos atskirai info@whatansu.lt).