Whatansietiška klasės valandėlė. III dalis

Su mikroklimatu ir komandos formavimu klasėse bei mokytojų kolektyvuose dirbanti Whatansu komanda yra patirtinio ugdymo pionieriai Lietuvoje. Stovyklose, mokymuose bei seminaruose taikomi patirtiniai metodai yra ne simuliacija, o realus patyrimas.

Su mokytojais dalinamės jau trečia idėja, kaip sudominti klasę ir įtraukti bendrai veiklai.

Klasės valandėlės tikslas: klasės mikroklimato (bendravimo ir bendradarbiavimo) gerinimas.

 

Pradedam!

 

Susėdimas ratu. Naudojamas kalbėjimo daiktas – gali kalbėti tik tas, kas turi rankose kalbėjimo daiktą. Ratu atsakinėjimas klausimas: Už ką esu dėkingas savo draugams? Klasės auklėtojas seka laiką – kiekvienam atsakymui yra skiriama 1 minutė.

Komandinis darbas. Ratu pastatomos kėdės, jų yra tiek, kiek ir mokinių rate. Mokiniai sustoja prie savo kedės, paima ją su viena ranka, kitą laiko už nugaros, kedė palenkiama link žaidėjo, taip kad būtų „balansas“. Moksleiviai eina pagal laikrodžio rodyklę ir turi pagauti kito žaidėjo kėdę taip, kad ji nenukristų ant žemės arba nepasiektų žemės. Žaidimas baigiasi tada, kai apeinamas ratas ir nei viena kedė nenukrenta. Jeigu kedė nukrenta – pradedama iš pradžių. Užduoties atlikimo laikas yra ribotas – 30 min.

Papildoma sąlyga: tas mokinys, kuriam nukrenta kėdė, garsiai pasako visiems “susimoviau”, o visi kiti – entuziastingai paploja. Tada visi grįžta į pradinę poziciją ir žaidimą pradeda iš naujo. Galima sąlygas keisti ir “susimoviau” sakyti ne tas mokinys, kuriam nukrito kėdė, o tas, kuris stovi priešais ir buvo atsakingas, kad kėdė būtų patogiai paduota pagavimui.

Tada sąlygą dar galima pakeisti, kad “susimoviau” sako tas mokinys, kuris eina už nugaros tam mokiniui, kuriam nukrito kėdė.

Komanda – kaip organizmas, kur atsakomybę prisiima visi komandos nariai nekaltindami, o spręsdami situacijas, nesėkmes kartu. Komandoje už sėkmes ir nesėkmes yra atsakingi visi jos nariai.


Refleksija.
Visi sėdi ratu, rate dalyvauja kalbėjimo daiktas, kuris sukasi ratu. Pradeda tas, kas nori. Rate atsakinėjami klausimai: kas buvo sunkiausia? kodėl pavyko atlikti užduotį ar nepavyko? Koks buvo asmeninis indėlis, kad pavyktų?

Po refleksijos kiekvienas mokinys gauna paskutinę užduotį – prieiti, paspausti ranką arba apsikabinti ir padėkoti mažiausiai trims klasės draugams.

 

Linkime kokybiško ir prasmingo laiko kartu!

Whatansu kviečia į 3d. komandos formavimo stovyklą Super Klasėms Auksinėje girioje (datos derinamos atskirai info@whatansu.lt).