Whatansietiška klasės valandėlė. II dalis

Klasės valandėlės tikslas: klasės mikroklimato (bendravimo ir bendradarbiavimo) gerinimas.

Susėdame ratu. 

Mokiniams užduodamas klausimas: „Kokį vieną dalyką norėčiau pakeisti, kad mūsų klasė būtų draugiškesnė?“ Į klausimą atsako kiekvienas iš eilės. Kalbama ne ilgiau 1 min. Laiką seka klasės vadovas. Kalba tik tas, kuris rankose laiko “kalbėjimo daiktą”.

Kūrybinis užsiėmimas „Upė“

• Pratimas vyksta tyloje.

• Kiekvienas užsiėmimo dalyvis gauna po 3 siaurus lapelius.

• Kiekvienas ant savo lapelių užrašo po vieną žodį ar žodžių junginį – konkrečios, įgyvendinamos veiklos ar dalyko, kuris suartintų klasės draugus, pavadainimą (pvz. bendra iškyla, susitarimas nesikeikti, naktis mokykloje, ypatingas, tik šios klasės nariams būdingas pasisveikinimas ir t.t.)

• Lapeliai sudedami ant grindų į „upę“. Klasės auklėtojas paprašo dalyvių tyloje sudėlioti žodžius prioriteto tvarka, t.y., kad viršuje atsirastų svarbiausi.

• Praėjus 2-3 minutėms, klasės auklėtojas paprašo pašalinti tiek apatinių žodžių, kad liktų tik 10. Per 2 minutes tyloje „susitarti“ dėl galutinės žodžių tvarkos.

• Likusį dešimtuką rekomenduojame suklijuoti ant dailaus lapo ir pasikabinti klasėje kaip vidinio mikroklimato gerinimo planą.

• Būtų įstabu, kad kiekvienas žodis, veikla turėtų savo šeimininką – klasės narį/narius, atsakingus, kad tai kažkada atsitiktų.

Refleksija.

Visi sėdi ratu. „Kalbėjimo daiktas“ statomas į vidurį. Jį pasiima tas, kas nori kalbėti. Kalba tik tas, kuris jį turi. Siūlomi klausimai refleksijai: Kaip pasiekėte bendrą susitarimą? Kaip jautėtės dirbdami tyloje, kai negalėjote kalbėtis ar pagrįsti savo nuomonės? Kas mane labiausiai nustebino? O kas toliau?

Linkime kokybiško ir prasmingo laiko kartu!


Whatansu kviečia į
 3d. komandos formavimo stovyklą Super Klasėms Auksinėje girioje (datos derinamos atskirai info@whatansu.lt).