3 D. KOMANDOS FORMAVIMO STOVYKLA
9-12 KLASĖMS AUKSINĖJE GIRIOJE 

Whatansu komanda tiki, kad sustiprinus tarpusavio santykius klasėje galima išspręsti
gausybę įsisenėjusių švietimo sistemos iššūkių – mokytojų/mokinių/tėvų santykio
mikroklimatą, motyvaciją mokytis, patyčių prevenciją gimnazijose.
“Patyrimas yra geresnis vedlys nei kitų žmonių žodžiai” yra pasakęs Leonardo da Vinčis. Šį
teiginį verčiame realybe. Whatansu nuotykis yra tiesiausias kelias į gražesnį, tvirtesnį ryšį,
kupiną pagarbos, priėmimo ir palaikymo. Kiekviena klasė nusipelno tapti pavyzdine bei
efektyvia komanda, gebančia spręsti iššūkius ir džiaugtis mokymusi kartu savaitgalį

VERTĖ

Auklėtojams:

• pagalba sprendžiant aktualias
šiandieninės mokyklos problemas;
• vertybinių nuostatų ir įsipareigojimų
diegimas mokiniams;
• įrankiai saugiai ir darbingai
atmosferai klasėje sukurti.

Vaikams:

• bendrystės jausmas klasėje, skardus
juokas ir gilūs pokalbiai;
• galimybė pasijusti stiprios, vieningos
komandos dalimi;
• daugiau pasitikėjimo savimi ir drąsos
atrasti savąjį unikalumą.

Tėvams:

• saugesnė aplinka klasėje;
• artimesnis bendravimas (klasėje,
namuose, sociume);
• vertingos žinios, kaip įveikti
paauglystės iššūkius.

KAIP/KUR/KIEK

Trukmė:
išvykstamoji 3-jų dienų stovykla.

Vieta:
vienu metu programoje dalyvauja nuo
25 iki 90 asmenų.

Dalyvių skaičius:
• saugesnė aplinka klasėje;
• artimesnis bendravimas (klasėje,

namuose, sociume);
• vertingos žinios, kaip įveikti
paauglystės iššūkius.

Kaina:  95 – 115 eur moksleiviui;
• klasės auklėtojui kelialapį dovanojame;
• į kainą įskaičiuota: nakvynė,

maitinimas, edukacinė programa;
• gardus, sotus ir subalansuotas maistas
3 kartus per dieną;
• individualiai pagal klasės poreikius
sudaryta patyriminė edukacinė
programa;
• mankštos, žaidimai, žygiai, paskaitos,
komandinės užduotys ir refleksijos;
• atvykimu ir išvykimu klasė rūpinasi
pati.

KLASĖS KOMANDOS FORMAVIMAS GIMNAZIJOJE

3-6 val. trukmės komandos formavimo užduotys, paremtos patirtinio ugdymo metodais,
sustiprintais momentinėmis refleksijomis. Lektorius: profesionalus mentorius, asmeninio
tobulėjimo ir karjeros konsultantas Mindaugas Vidugiris.

Po mokymų klasės auklėtojams teikiamos rekomendacijos tolimesniam darbui su klase.

VERTĖ

• gebėjimas ieškoti bendrų, suvienijančių pomėgių, atskaitos taškų, kuriant bendrą patyrimą ir sutelktumą; .
drauge atrasti atsakymai į klausimą, ką pakeitus klasės bendravime, visa kita išsispręstų savaime; 
sprendimai, ką daryti, kad patyčioms klasėje nebeliktų vietos; 
• mokymasis žiūrėti vieni kitiems į akis, dalintis, išklausyti iki galo, išgirsti ir neteisti, prašyti pagalbos;
• moksleivių savivertės, empatijos, pagarbos, pasitikėjimo vieni kitais auginimo įrankiai;
mokyklos bendruomenės narių sinergijos ir bendradarbiavimo stiprinimas.

KAIP/KUR/KIEK

Trukmė:
3-6 akademinės valandos.

Vieta:
mokymai organizuojami ugdymo įstaigoje.

Dalyvių skaičius:
vienu metu programoje dalyvauja
iki 60 asmenų

Skirta: 9-12 klasių moksleiviams

Kaina:  derinama individualiai;

KOMANDOS FORMAVIMO ŽYGIS
3-4 val. žygis Auksinės girios apylinkėse

Tai – praktinis komandinio darbo principų vadovas, greitas ir reflektyvus komandos
formavimo įrankis.

VERTĖ

• žygio metu komanda gaus įrankius,
padėsiančius išspręsti įsisenėjusias
problemas bei konfliktus;
• žinios, kaip keičiant įsitikinimus bei
vizualizuojant svajones, jos virsta
nenuginčijamais tikslais;
• kūrybiška bendrų pomėgių, atskaitos
taškų, patyrimų paieška;
• sustiprintas komandos sutelktumas;
• 10% teorijos ir 90% praktikos.

KAIP/KUR/KIEK

Trukmė:
3-4 val.

Vieta:
Auksinės girios apylinkėse

Dalyvių skaičius:
: iki 60 asmenų.

Skirta:
mokiniams,mokytojams,tėvams

Kaina:
derinama individualiai

SUPER MOKYTOJAS
2 d. mokymai pedagogams Auksinėje girioje

Klasės vadovui tenka didžiulė atsakomybė ugdyti savo mokinių bei jų tėvų bendruomenę,
o tai reikalauja gerų bendravimo, vadovavimo kompetencijų, didelių žmogiškųjų resursų ir
psichologinio atsparumo. Todėl patirtiniai „Super mokytojo“ mokymai yra orientuoti
į mokytoją kaip asmenį, jo poreikius, psichologinę gerovę. Jų metu patirtiniu būdu mokomės
technikų, kaip sudominti mokinius, patys išmėgindami jų veiksmingumą dirbant grupėse.
Mokymų metu įgyta patirtis padės mokytojui geriau suvokti, kas veikia formuojant
mokinių/tėvų bendruomenę, komandą.

VERTĖ

• galimybė neformalioje aplinkoje mokytis tarp žmonių, kurie susiduria su tais pačiais iššūkiais ir atsakomybėmis;
• įgytas gebėjimas atpažinti savo ir bendruomenės poreikius (administracijos, kolektyvo, mokinių bei tėvų);
• komunikacijos įgūdžių bendraujant su tėvais, mokiniais, kolegomis, administracija patobulinimas;
• įrankiai, padėsiantys kurti ir puoselėti saugią ir darbingą atmosferą bendruomenėje.

 

Spalio 11 – 12 d. “Tarpasmeniniai santykiai”
Lapkričio 22 – 23 d. “Mikroklimato gerinimas”

KAIP/KUR/KIEK

Trukmė:
išvykstamoji 2-jų dienų stovykla.

Vieta:
1 nakvynė Auksinėje girioje

Dalyvių skaičius:
vienu metu programoje dalyvauja nuo 40 iki 60 asmenų

Kaina:

115 eur asmeniui arba 190 eur (95 eur/asm.) dviems kolegoms iš tos pačios ugdymo įstaigos;
• į kainą įskaičiuota: nakvynė, maitinimas, mokymų programa;
• gardus, sotus ir subalansuotas maistas 3 kartus per dieną;
• atvykimu ir išvykimu dalyviai rūpinasi patys.

 

SUPER DARŽELINUKO AUKLĖTOJAS
2 d. mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams Auksinėje girioje

Patirtiniai „Super Darželinuko Auklėtojo“ dviejų dienų mokymai, yra orientuoti į ikimokyklinio ugdymo pedagogą kaip asmenybę, jo poreikius, psichologinę gerovę, emocinio intelekto ugdymą (savęs pažinimo, gebėjimo valdyti emocijas, motyvacijos, socialinio sąmoningumo reikšmę). Tai dažnai pamirštama susitelkiant į klausimą, kaip sudominti vaikus. Mokymų metu Jūs patirtiniu būdu mokysitės šių technikų, patys patirdami jų veiksmingumą dirbant grupėje su savo ir kitų darželių auklėtojais. Šie mokymai – apie auklėtoją, kuris moka, žino, geba atpažinti savo komforto, diskomforto ribas, suprasti, kaip gali jaustis bendruomenės nariai iškilus sunkiai, nesaugiai situacijai, kaip tokių situacijų išvengti ar jas valdyti. Tai darysime saugioje, atviroje, bendruomeniškoje grupėje, kurią ir kursime susirinkę visi kartu.

Pažadame, kad parsivešite ne naują metodą, bet jautrumą, atjautą ir galėjimą veikti kartu su kolegomis, vaikais ir jų tėvais.

VERTĖ

neformali, jauki, palanki veikloms aplinka;;
patirtis, kur mokymų vadovai ne nurodinėja, o skatina Jus pačius atrasti, mąstyti; 
tempas, kurį pasirinksite individualiai; 
• nuolatinės refleksijos bei asmeninė savistaba – kas ir kodėl pavyko, kodėl buvo veikiama būtent taip, ką galima būtų keisti, kaip galima veiklą tobulinti, kas patiko, kaip paveikė
• mokymų metu įgyta patirtis padės Jums geriau suprasti, ką Jūs galėtumėte daryti kitaip, kad Jūsų bendruomenė būtų tvirtesnė, draugiškesnė, atviresnė ir labiau palaikanti kasdienėse veiklose.

2019 m. Gegužės 17 – 18 d.

KAIP/KUR/KIEK

Trukmė:
išvykstamoji 2-jų dienų stovykla.

Vieta:
1 nakvynė Auksinėje girioje

Dalyvių skaičius:
vienu metu programoje dalyvauja nuo 40 iki 60 asmenų

Kaina: 115 eur asmeniui arba 190 eur (95 eur/asm.) dviems kolegoms iš tos pačios ugdymo įstaigos; ;
• į kainą įskaičiuota: nakvynė, maitinimas, mokymų programa;
• gardus, sotus ir subalansuotas maistas 3 kartus per dieną;
• atvykimu ir išvykimu dalyviai rūpinasi patys.

SEMINARAI
2 d. mokymai ugdymo įstaigų vadovams Auksinėje girioje
2-8 val. trukmės seminarai mokytojams,

9-12 klasių moksleiviams ir tėvams