Klasės valandėlė pagal Whatansu. VII dalis

Klasės valandėlės tikslas: klasės mikroklimato (bendravimo ir bendradarbiavimo) gerinimas.

Klasės mikroklimato kūrimas neatsiejimas nuo tarpusavio santykių puoselėjimo. Santykių kūrimą mes visų pirma suvokiame kaip nuoširdžius ir atvirus pokalbius bei bendrus patyrimus.


Įvadas
.

Visi turi 15 sekundžių susėsti į ratą. Susėdus į ratą, užduodamas klausimas: koks žmogus šiandien yra mano superherojus ir kodėl? Kiekvienas pasisakymas trunka neilgiau nei 2min. Būtų šaunu, jei visus išvardintus herojus klasės auklėtoja surašytų ant mažų lipnių lapelių.

Užsiėmimai.

1. Visi sustoja ratu, užsimerkia, ištiesia vieną ranką į priekį ir susikimba su bet kuriuo žmogumi rate, tik ne su kaimynais iš dešinės ir iš kairės. Tuomet ištiesia kitą ranką į priekį ir vėl susikimba su atsitiktiniu rato draugu. Tokiu būdu iš grupės susiformuoja “mazgas”, kurį reikia išnarplioti nepaleidžiant sukabintų rankų.


2.
Visi sustoja ratu ir gauna po lipduką su užrašu, kas jis toks yra. Lipdukas klijuojamas ant kaktos taip, kad gaunantysis nematytų, kas ant jo parašyta. Ant lapukų gali būti užrašyti gyvūnai, politikos veikėjai, animacijos herojai arba tie herojai, kuriuos mokiniai išvardino įvado į užsiėmimą metu. Duodamas startas ir visi vaikšto po erdvę ir klausinėja vieni kitų klausimų, į kuriuos galima atsakyti tik TAIP arba NE. Gavus iš vieno žogaus atsakymą į savo klausimą, einama prie kito. 

Tikslas – ne tik atspėti, kas užrašyta ant priklijuoto lapelio, bet ir užduoti kuo tikslesnius klausimus. Klausinėjimas trunka 5 min., o tada visi stoja į ratą ir sako, kaip jam atrodo, kas jis toks yra.

 

Refleksija. Visi susėda po tris ir atsakinėja į klausimą: ką naujo aš šiandien sužinojau apie save ir apie kitus?

 

Linkime Jums prasmingo laiko kartu!

Whatansu kviečia į 3d. komandos formavimo stovyklą Super Klasėms Auksinėje girioje (datos derinamos atskirai info@whatansu.lt).

Čia rasite daugiau idėjų Jūsų klasės valandėlėms.