“Dar esu transo būsenoj! Negalim dirbt šiandien su vaikais, nes emocijos kupa ir kunkuliuoja!!! Plaukia euforinės tėvų žinutės! Aš kiekvieną kartą pati išvažiuoju toooookia užsikrovusi pozityvo. Kiekvieną kartą tiiiiiiek išmokstu. Vakar važiavau namo kaip apspangusi, pilna smegeninė emocijų, o stirnos lakstė ant kelio, vertė važiuot lėtai, tai blūdijo mintys… Dėkoju už ramybę ir patirtį.