Pinigų grąžinimo sąlygos

Whatansu mokymų/stovyklų organizatoriai grąžina 75 % dalyvio sumokėtos sumos,
jeigu apie nedalyvavimą mokymuose ar stovykloje jis informuoja organizatorius likus
mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms, bet ne mažiau nei 1 dienai iki renginio pradžios.

 

Pinigai už mokymus/stovyklas negrąžinami:

•jeigu dalyvis dėl organizatoriams nežinomų priežasčių neatvyko į mokymus ar
stovyklą ir apie tai neinformavo Whatansu mokymų/ stovyklų organizatoriaus
aukščiau nurodytomis sąlygomis;

• jeigu dalyvis Whatansu mokymų ar stovyklos metu savo noru atsisako
dalyvauti toliau (palieka renginio vietą);

• jeigu renginio metu dalyvis nesilaiko mokymų/stovyklos dalyvio sutartyje
nustatytų dalyvio įsipareigojimų (vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymas, blogas
elgesys kitų dalyvių atžvilgiu (muštynės, vagystės ir t.t.), rūkymas, alkoholio
vartojimas, piktybinis turto gadinimo ir pan.) ir dėl to palieka mokymus ar
stovyklą dar jiems nepasibaigus.